Skip to content

Bioistraživačka stanica

Osnovna namjena joj je edukacija posjetitelja predškolskog i školskog uzrasta te studenata tijekom organiziranih obilazaka Centra za posjetitelje u sklopu škole u prirodi i terenskih nastava za studente, ali i edukacija svih ostalih posjetitelja. Stanica je opremljena svjetlosnim mikroskopima, stereoskopskim lupama, aparatom za analizu vode, ključevima za determinaciju ptica, sisavaca, gmazova, riba i ostalom stručnom literaturom koja posjetiteljima omogućuje da pobliže upoznaju zaštićene vrste i bioraznolikost područja Križnice.

Skip to content