Skip to content

Flora

Područjem dominiraju livade i obradive površine, a bioraznolikosti najviše doprinose staništa poput poplavnih šuma vrbe, topole, hrasta lužnjaka i crnog jasena, vlažnih livada, tršćaka i rogoznika, šuma graba i hrasta te staništa slatkih voda, poput rijeke Drave te njezinih rukavaca.

Najčešći tipovi prirodnih staništa cijelog područja Stare Drave su poplavne šume vrbe i topole i zamočvarena područja. Skoro oko cijelog poplavnog područja Stare Drave prostire se rubni uski šumski pojas koji se uglavnom sastoji od autohtonih vrsta drveća (crna joha i hrast lužnjak)

Skip to content