Skip to content

Zanimljivosti

Značajan krajobraz Križnica

Područje Križnice u današnje je vrijeme splet antropogenih staništa, poluprirodnih staništa s vrlo malim dijelom iskonski nepromijenjene prirode. Najvažnija staništa ovoga područja su stari rukavci rijeke Drave koji predstavljaju pogodno stanište za iznimno veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Tu svakako prednjače vretenca koja u stotinama lete u proljeće i ljeto iznad rukavaca, svako od njih boreći se za svoj mali dio vodenog teritorija. Ostatci listopadnih poplavnih šuma uz rijeku Dravu kao i stari rukavci predstavljaju tek fragmente nekadašnjih nepreglednih šumskih prostranstava te danas predstavljaju staništa mnogim životinjskim vrstama vezanim uz šume i šumske rubove. Iako malobrojne, livade na području Križnice još su uvijek dom velikom broju danjih i noćnih leptira koji tu pronalaze svoje biljke hraniteljice kao i medonosne biljke čijim se nektarom odrasli hrane. Ljudski utjecaj je na ovome malome području itekako promijenio prirodna staništa te je time nepovratno izgubljen dio nekadašnje bioraznolikosti. Ipak, potrebno je očuvati i ovo malo prirodnih staništa, koja još uvijek opstaju, od daljnjeg nestajanja i degradacije.

Skip to content