Skip to content

Pristup osobama s invaliditetom

Centar za posjetitelje

U prizemlju je smještena podizna platforma koja osobama s invaliditetom i teško pokretnim osobama omogućuje dolazak u vidikovac gdje se pruža prekrasan pogled na prirodu i rijeku Dravu.

Poučne staze

Dvorištem Centra za posjetitelje vode staze napravljene od klinker opeke koja omogućuje kretanje osobama u invalidskim kolicima.

Sanitarni čvorovi

Unutar Centra za posjetitelje u prizemlju i u perivoju Centra za posjetitelje, sanitarni čvorovi prilagođeni su potrebama osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Educirani turistički vodiči

Kroz projekt educirano je pet turističkih vodiča i osposobljeno za interpretatore zaštićenih dijelova prirode, za pružanje usluga osobama s invaliditetom i za hrvatski znakovni jezik.

Skip to content